Innovatieve trends: de tandtechnieker wordt meer adviserend en ondersteunend voor de tandarts

Innovatieve trends: de tandtechnieker wordt meer adviserend en ondersteunend voor de tandarts

Tandtechniek is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd, en niet in laatste zin op digitaal gebied. Met behulp van digitalisering, gecombineerd met verregaande kennis van morfologie van gebitselementen, weet de tandtechnieker een steeds belangrijkere rol te spelen binnen de praktijk. De tandtechnieker biedt kundig advies en verregaande ondersteuning aan de tandarts, en over tijd is zo een krachtige samenwerking ontstaan.

Techniek en digitalisering centraal bij kronen & implantaten

Wanneer kronen en implantaten moeten worden geproduceerd is een samenwerking tussen tandarts en tandtechnieker tegenwoordig gebruikelijk. Met behulp van de digitale mondscan verkrijgt de tandarts snel gedetailleerd inzicht in de situatie, die vervolgens gedeeld kan worden met de tandtechnieker. De tandtechnieker beschikt over verregaande kennis op het gebied van implantaten en de benodigde kroon, en ontwerpt zo voor de patiënt een passende oplossing.

Voor de juiste implementatie vindt overleg plaats over het in te zetten implantaat (wat voor implantaat gaat in de kaak?) en de daarop te plaatsen kroon. Daarbij zien we vaak een verdeling waarbij de tandarts verantwoordelijkheid draagt voor hetgeen in de kaak geplaatst dient te worden, en de tandtechnieker voorop gaat bij hetgeen wat op de kaak geplaatst wordt; de suprastructuur. 

De kroon die door de tandtechnieker ontwikkeld wordt, is tegenwoordig digitaal ontworpen. Aan de hand van de mondscan wordt een uitstekend passend ontwerp gerealiseerd dat perfect aansluit op het gebit van de patiënt.

Tandtechnieker ook fysiek dichterbij 

Niet alleen in het werkveld staat de tandtechnieker tegenwoordig dichterbij de tandarts. Vanwege de vele praktische voordelen op samenwerkingsvlak zien we hoe tandtechniekers zich ook dichter bij de tandartspraktijken vestigen, vaak zelfs in hetzelfde pand. 

Op deze manier kan intensiever samengewerkt worden en eenvoudig overleg plaatsvinden. Zelfs financieel vindt vaak een samenwerking plaats, waarbij beide partijen gezamenlijk investeren in de benodigde dentale apparatuur om een succesvolle en goed uitgeruste praktijk te kunnen runnen.

Benodigde dentale apparatuur en verbruiksmaterialen

Voor een soepele samenwerking is de juiste apparatuur essentieel. Met een professionele mondscanner maakt de tandarts snel en eenvoudig digitale scans, die gemakkelijk gedeeld kunnen worden met de tandtechnieker. Deze vertaalt de scans naar digitale ontwerpen die perfect aansluiten op het gebit van de patiënt. Deze ontwerpen kunnen vervolgens in de eigen praktijk verwezenlijkt worden met behulp van dentale frees- en slijpmachines, of aan de hand van dentale 3D printers in het geval van splints en gebitsbeschermers.

Lees voor meer informatie ook onze vervolgblog, over semi chairside oplossingen met dentale frees- en slijpmachines.

Mardent voorziet uw praktijk of tandtechnische laboratorium van de benodigde apparatuur en verbruiksmaterialen. Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.